top of page
  • torgautesyrstad

Tormod Heier svarer: - Oppkonstruerte anklager

Oberstløytnant og forskningssjef ved Stabsskolen, Forsvarets høyskole, Tormod Heier, avviser kritikken tidligere forsvarssjef Sverre Diesen framførte i podcasten Politisk psykologi.

- Tilliten til forsvaret svekkes ikke av at millitære forskere uttaler seg om viktige militære spørsmål, sier Heier.


Sverre Diesen uttalte at forskere med stilling i forsvaret - og i uniform - ikke kan uttale seg kritisk til den rådende sikkerhetspolitikken. Selv om Diesen ikke betviler Heiers nøytralitet eller falighet, mener han at rollekombinasjonen skaper forvirring om lojalitet.

Hør hele intervjuet med Sverre Diesen her:- Det kan ikke være noen som sår tvil om min lojalitet til forsvaret bare fordi jeg uttaler meg kritisk om strategiske spørsmål. Dette er det vi ofte kaller for lojal uenighet, og det er en styrke, svarer Heier.


Heier mener Diesen og andre som har uttalt seg kritisk til ham i mediene de siste ukene ikke har empirisk belegg for sine påstander om lojalitetsforvirring.


- Når krigen kommer til Norge vil alle slå hæla sammen og støtte opp under forsvaret. Derfor framstår disse anklagene som oppkonstruerte.


Oberstløytnanten sier at han likevel har forståelse for deler av kritikken, men at fordelene med dagens system likevel er større enn ulempene.


- Faget jeg uttaler meg om handler om militær strategi. Det er der politikk og millitærmakt møtes. Dette er selvsagt et mer kontroversielt tema enn å snakke om ulike typer stridsvogner eller hvilke våpen som egner seg best i Finnmark eller i Ukraina. Da forstår jeg at vanlige folk synes det er vanskelig å vite om jeg er del av den militære linjen eller en del av høyskolen.

I podcasten Politisk psykologi uttaler tidligere forssvarssjef Sverre Diesen at Heiers stilling og rolle er viktig, men at den burde vært gjort om til en sivil post.


- Det er et legitimt og fornuftig synspunkt. Men vi trenger også en sterk militærfaglig profesjon som står støtt på egne ben. Kunnskapen blir best mulig om det er fagfolk med militær erfaring som gjør dette, sier Heier.

354 views0 comments
bottom of page