top of page
  • Writer's picturetorgautesyrstad

Svetlana Sand fra Minsk og Oslo: - Sjokk, sorg og sinne


Svetlana Sand er født i Russland og oppvokst i Hviterussland. Da det autoritære regimet brukte vold og trusler for å hindre studenter i å demonstrere bestemte hun seg for å dra. Til Oslo og UiO. Nå - rundt 10 år etter at hun kom til Oslo - ser hun at fødelandet og hjemlandet innvaderer hennes naboland. Og hun snakker med venner i de tre landene. Noen som vil gå i krigen, andre som flykter fra den.Opptak: 09.03.2022 Publisert: 10.03.2022 Teknisk ansvarlig: A.G. Tungland Redaksjonelt ansvarlig: T. G. Syrstad
323 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page