top of page
  • Writer's picturetorgautesyrstad

Internasjonal politikk for dummies

Updated: Mar 4, 2022

Hva kan fagfeltet Internasjonal politikk lære oss om krigen i Ukraina? Student og selverklært nerd innenfor internasjonal politikk forklarer de tre store teoriretningene i faget. Men bør ikke et psykologisk perspektiv inkluderes i tillegg? Vi er veldig i tvil.


Peder Nyeggen i samtale med psykolog Tor Syrstad. Ekstraepisode fra podcasten politisk psykologi. Innspillingsdato: 01.03.2022 Publiseringsdato: 02.03.2022 Teknisk ansvarlig: Andreas Gorm Tungland


168 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page