top of page
  • Writer's picturetorgautesyrstad

Hvorfor krangler feministene?

Updated: Mar 9, 2022
Podcasten Politisk psykologi markerer kvinnedagen. Gjest i studio er stortingspolitiker og statsvitenskapstudent Agnes Nærland Viljugrein (Ap/Auf). Hun forteller om hva som er hennes viktigste kvinnesaker akkurat nå - og hvordan vi skal hjelpe kvinner i andre land der likestillingen fortsatt har kommet mye kortere enn i Skandinavia. Hva med kvinner på flukt? Nærland Viljugrein må dessuten svare for seg: Hvorfor har Arbeiderpartiet i så liten grad ønsket å hjelpe kvinner som rømmer fra krig i Syria og Afghanistan?


Til slutt i rekken av kritiske spørsmål: Hvorfor i alle dager har kvinnesaksbevegelsen splittet seg i to grupper som nesten ikke klarer å snakke sammen? Og hvorfor har ikke-binære personer laget sitt egne alternative 8.mars-tog?


Politiker Agnes Nærland Viljugrein i samtale med psykolog og statsviter Tor Syrstad.


Opptak: 08.03.2022 Publisert: 08.03.2022


Live on tape.


Teknisk og redaksjonelt ansvarlig: T. S.
135 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page