top of page
  • Writer's picturetorgautesyrstad

Hvordan håndtere frykten for krig i Norden?

Updated: Mar 4, 2022
Hvordan håndterer vi frykten for krig i Norden og i eget hjemland? Hvordan skal vi forholde oss til de sterke inntrykkene fra Ukraina? Og hvordan snakker vi med barn om krig og lidelse? Hør samtalen på politiskpsykologi.no, Spotify og Soundcloud.


Programleder: Psykolog, statsviter og stipendiat i politisk psykologi, ISV, UiO, Tor Syrstad. Gjest: Journalist i psykologisk.no og BA i psykologi, Synnøve Fonneland. Innspillingsdato: 24.02.2022. Publisert: 25.02.2022.
254 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page