top of page
  • Writer's picturetorgautesyrstad

Finnes det etikk i krig?

Updated: Mar 8, 2022

Hva er en etisk krig? Hvordan kan drap og lidelse


være moralsk forsvarlig? Og i hvilke situasjoner kan angrepskrig være til det beste for oss alle? Fredrik Hjorthen er politisk filosof og forsker på Institutt for Statsvitenskap, UiO. I denne episoden belyser han spørsmål som er nesten helt umulige å svare på. Og han snakker forståelig med tydelig forankring i egen forskning. Til slutt, og kanskje viktigst av alt: Hjorten bekrefter det som nå er en selvfølge, men som vi likevel trenger å minne hverandre på: Innvasjonen i Ukraina er - på ingen mulige måter, og fra ingen tenkelige perspektiver - en etisk krig.


Fredik Hjorthen (Phd) i samtale med psykolog Tor Syrstad.


Opptak: 04.03.2022 Publisert: 07.03.2022


Teknisk ansvarlig: A.G. Tungland. Redaksjonelt ansvarlig: T.G. Syrstad.


Live on tape.189 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page