top of page
  • Writer's picturetorgautesyrstad

Den verste følelsen: Skam

Psykolog Cecilie Benneche snakker om det absolutt verste vi vet: Skammen. Hvorfor skammer vi oss? Hva gjør skammen med oss - og hva skjer hvis vi skammer oss for mye?


Redaksjonelt ansvarlig: Tor Syrstad

Spilt inn 31.5.2022

Publisert 2.6.2022
177 views0 comments
bottom of page