top of page
  • Writer's picturetorgautesyrstad

Bonusepisode: Bør vi føle frykt for krigen?

Updated: Mar 8, 2022


Bonusepisode fra podcasten Politisk Psykologi. Psykolog og statsviter Tor Syrstad spør seg selv om vi bør føle frykt i denne situasjonen. Akkurat det har han ikke et godt svar på, men han forteller om hvordan frykten kan håndteres - både for oss, dem som virkelig er i krise i Ukraina og nabolandene. Med et fokus på barn.


Innspilt: 28.02.2022 Publisert: 28.02.2022 Live on tape.
145 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page