top of page
  • Writer's picturetorgautesyrstad

Arbeidstilpasning for psykisk syke: Finnes det en jobb for alle?


Hva skal til for å få flere med psykiske helseplager i jobb? Stipendiat i ledelse og arbeidstilpasning, Ola Martin Jensen Larsen staker ut kursen for et mer inkluderende arbeidsliv - dersom det er mulig.Redaksjonelt ansvarlig: Tor Gaute Syrstad Teknisk ansvarlig: Andreas Gorm Tungland
116 views0 comments
bottom of page